Päihdetyön peruskurssi

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on perehtyä päihdeongelmien ja päihdehoidon nykytilaan ja kehittää omia valmiuksia päihdetyössä.

Opintojaksolla perehdytään päihdeongelmaan ilmiönä, käytettäviin käsitteisiin ja käyttäjäryhmiin. Tarkastellaan riippuvuutta ja siitä toipumista erilaisin lähestymistavoin, perehtyen samalla eri työ – ja kuntoutusmenetelmiin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ