Päihdetyön peruskurssi

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Päihdetyön peruskurssi -opintojaksolla perehdyt päihdeongelmien ja päihdehoidon nykytilaan ja omaksut valmiuksia päihdetyön tekemiseen.
Opintojaksolla perehdytään päihdeongelmaan ilmiönä, käytettäviin käsitteisiin ja käyttäjäryhmiin. Tarkastellaan riippuvuutta ja siitä toipumista erilaisin lähestymistavoin, perehtyen samalla eri työ – ja kuntoutusmenetelmiin.

Optima- oppimisympäristössä löytyy jakson materiaalit, käydään keskustelua ja tehdään oppimistehtäviä. Vastauksia ja pohdintaa voi kirjoitella kaikessa rauhassa etukäteen esimerkiksi tavallista tekstinkäsittelyä apuna käyttäen ja sitten liittää vastaukset ympäristöön. Aiheeseen liittyvää keskustelua käydään keskustelupalstalla. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista keskusteluun. Myös muiden osallistujien opintotuotosten kommentointi on suotavaa.

Opintojakson viestinnässä ei pääsääntöisesti käytetä sähköpostia, vaan Optiman omia viestintäkanavia, joten seuraa oppimisympäristössä tapahtuvaa tiedotusta ja osallistu aktiivisesti oppimistasi tukeviin keskusteluihin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 18.12.2019