Päihdetyön perusteet

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: opiskelija osaa • kohdata, tunnistaa ja hoitaa sekä hoitoonohjata päihderiippuvaisia asiakkaita • hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä lainsäädäntöä • hyödyntää sairausnäkökulmaa hoidossa ja ymmärtää toipumiskeskeisen hoidon • kohdata ja tukea päihderiippuvaisen läheisiä ja ymmärtää riippuvuussairauden vaikutuksia heihin • työskennellä asiakkaiden terveyttä edistäen • käyttää ehkäisevän päihdetyön menetelmiä työssä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkoluennot Verkkotyöskentely ja -oppimistehtävät itsenäisesti ja pienryhmissä Moodle-tentti Itsenäiset opintokäynnit

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Marika Ahonen
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ