Palkanlaskennan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija tietää keskeiset palkanlaskennan osa-alueet ja osaa laskea palkkoja perustilanteessa.

Sisältö: Ylityölaskenta, vuosilomapalkat, luontoisedut, kustannusten korvaukset, ennakonpidätys.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaan ac-nauhoituksien avulla. Kustakin aihekokonaisuudesta on opintojakson luentomateriaaliin perustuva ac-luento, aihepiirin tehtäviä ja tehtävien vastauksia. Joistakin alueista voi olla useampia ac-luentoja.
Opintojakson tentti on Moodle-tentti. Opintojaksolla ei ole lähiopetusta.
Arviointi: 
0-5.
Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Arja-Leena Itkonen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 14.06.2019