Palkanlaskenta ja henkilöverotus

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyytesi palkanmääräytymiseen ja henkilöverotukseen.
Osaat laskea työntekijöiden palkkoja ja kustannusten korvauksia soveltaen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
Osaat toimia palkkahallintoon liittyvän tietoturvan edellyttämällä tavalla.

Sisältö:
Miten lainsäädäntö ohjaa palkkahallintoa?
Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet palkansaajaa kohtaan?
Miten erilaiset palkkaerät käsitellään palkanlaskennassa?
Miten vuosiloma kertyy?
Mikä vaikuttaa palkkatulojen ja ansiotulojen veronalaisuuteen?

Opiskelumateriaali:
Moodlen tehtävät ja teoria sekä mahdollinen muu opettajan myöhemmin määrittelemä materiaali.

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Ei tiedossa.
Arviointi: 
"Arviointiasteikko 0-5.
a. Osaat käyttää asiantuntevasti palkanlaskentaan ja henkilöverotukseen liittyviä ammattikäsitteitä.
b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.
c. Osaat soveltaa alan menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä.
d. Osaat soveltaa oman alan eettisiä periaatteita palkanlaskennassa ja henkilöverotuksessa."
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 15.08.2019