Palkkahallinto

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla saa perustiedot palkkahallinosta ja erityisesti palkanlaskentaan liittyvistä toiminnoista ja säädöksistä. Opintojakson suorittaminen antaa valmiuksia toimia palkanlaskennan työtehtävissä.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Palkkauksen perusteet
- Palkkahallinnon normisto
- Palkan verotus
- Palkasta tehtävät muut vähennykset
- Veronalaiset luontoisedut
- Verovapaat henkilökuntaetuudet
- Vuosiloma ja vuosilomapalkka
- Työaika
- Matkustuskustannusten korvaukset
- Työnantajan maksut ja tilitykset
- Palkkakirjanpito- ja raportointi

Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tuntee yleisimmät sijoituskohteet. Opiskelija tuntee palkkauksen perusteet, tutustuu palkkausta säätelevään normistoon ja osaa soveltaa sitä palkan laskennassa. Opiskelija osaa käsitellä palkanmaksussa palkasta tehtävät vähennykset, palkan verotuksen ja luontoisedut. Hän tunnistaa henkilökuntaetuudet ja ymmärtää etuuksien verottomuuden periaatteet. Hän osaa laskea vuosilomapalkan. Opiskelija osaa laatia matkalaskun. Hän perehtyy työnantajalta vaadittaviin palkkahallintoon liittyviin maksuihin, tilityksiin, ilmoituksiin sekä palkkakirjanpitoon ja -raportointiin.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Kaisa Hämäläinen
Email: kaisa.hamalainen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 06.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ