Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettua osaat palliatiivista ja saattohoitoa koskevat lait ja suositukset ja pystyt soveltamaan niitä hoitotyössä. Osaat myös määritellä palliatiivisen- ja saattohoidon keskeiset käsitteet, tiedät miten parantumattomasti sairaan potilaan hoitopolku voi edetä ja millainen hoitoympäristö tukee hyvää hoitoa. Ymmärrät myös potilaan ja läheisten kohtaamisen merkityksen. Omien valmiuksien ja vastuiden tunnistaminen parantumattomasti sairaan, kuolevan potilaan hoitajana ja hoidossa.

Tavoitteet: Palliatiivisen hoidon lähtökohdat. Juridiset lähtökohdat. Keskeiset käsitteet. Arvot ja periaatteet. Toimintaympäristöt. Maakunnallinen palliatiivisen ja saattohoidon toimintamalli. Parantumattomasti sairaan potilaan kohtaaminen ja hoitajana toimiminen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät, tentti

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Tuulia Sunikka
Email: Tuulia.Sunikka@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ