Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettua osaat palliatiivista ja saattohoitoa koskevat lait ja suositukset ja pystyt soveltamaan niitä hoitotyössä. Osaat myös määritellä palliatiivisen- ja saattohoidon keskeiset käsitteet, tiedät miten parantumattomasti sairaan potilaan hoitopolku voi edetä ja millainen hoitoympäristö tukee hyvää hoitoa. Ymmärrät myös potilaan ja läheisten kohtaamisen merkityksen. Omien valmiuksien ja vastuiden tunnistaminen parantumattomasti sairaan, kuolevan potilaan hoitajana ja hoidossa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelijan itsenäistä verkkotyöskentelyä 133 h

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Jonna Puustinen
Email: jonna.puustinen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019