Palvelualan tapakulttuuri (Suomi, Aasia, Venäjä)

-
5 OP

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija saa perustiedot toimia palvelualalla huomioiden suomalaisen, aasialaisen ja venäläisen kulttuurin tyypilliset piirteet ja eroavaisuudet.
Opiskelija saa valmiuksia entistä parempaan asiakkaan kohtaamiseen.

Sisältö:
Perustietoa palvelualan tapakulttuurista (ensivaikutelma, tervehtiminen, pukeutuminen, pöytätavat, lahjat, tyypilliset kansalliset piirteet).

Näkökulmina
– suomalainen kulttuuri
– aasialainen kulttuuri
– venäläinen kulttuuri

Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja kirjallisuuteen. Teet oppimistehtävät, joihin kuuluu kolme verkkotenttiä (suomalainen, aasialainen ja venäläinen tapakulttuuri).

Tehtävät:
Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja kirjallisuuteen sekä teet näiden pohjalta oppimistehtävät. Opinnoissa voit edetä omaan tahtiin, tehtäville ei ole määritelty palautuspäivämääriä.

Arviointi:
Monivalintakysymyksistä koostuvat verkkotentit.
Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan kustakin monivalintakysymyksistä koostuvasta verkkotentistä vähintään 90 % oikein.

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan Moodlessa opintojakson alkaessa.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kts. kohta ’Opintojakson kuvaus’ edellä.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty / hylätty.

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja.
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019