Palvelujen robotisaatio

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso antaa Sinulle loistavan mahdollisuuden tutustua teknologian tuomiin muutoksiin työelämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa keskitytään uusien teknologioiden (mm. palvelurobotiikan) tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Opintojen myötä lisäät ymmärrystä uusien digitaalisten työvälineiden tuomista muutoksista työn ja arjen toimintoihin.

Tavoitteet: Johdanto alla oleviin teemoihin eri alojen ammattilaisille: Digitalisaatio. Palvelurobotiikka. Data. Tietoturva ja tietosuoja. Eettisyys.
Ymmärrät digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia työssä ja yhteiskunnassa. Tutustut uusien teknologisten laitteiden ohjelmoinnissa käytettävään logiikkaan. Tutustut tekoälyn perusteisiin. Tiedostat digitalisaatioon ja uusien teknologioiden käyttöön liittyvän tietosuojan ja -turvan vaatimukset. Osaat ottaa huomioon teknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

verkkototeutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Helena Ikonen
Email: Helena.Ikonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ