Palvelumuotoilu

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää palvelumuotoilun periaatteita ja terminologiaa,
– tuntee palvelumuotoilun prosessin,
– tuntee ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja prosessin eri vaiheissa,
– osaa suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla,
– osaa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja hyödyntää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa,
– ymmärtää kokemuksellisen oppimisen kautta käyttäjälähtöisyyden merkitystä,
– osaa hyödyntää visualisointia palvelumuotoilun prosessissa,
– osaa hyödyntää ryhmää voimavarana suunnittelussa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Tuula Kukkonen ja Heli Makkonen
Email: etunimi.sukunimi@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 22.09.2019
Ajankohta: 07.10.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ