Pedagogisen opetusvideomateriaalin suunnittelu ja toteutus

-
1 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opitaan tekemään pieniä opetusvideoita hyödyntämällä mobiililaitteita ja lisämikrofonia, opitaan käsikirjoittamisen, kuvaamisen perusteita ja editoinnin perusteita. Videoiden sisällöt liittyvät kunkin opiskelijan omiin musiikkipedagogisiin opintoihin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäisesti verkkomateriaalin tuella suoritettava opintojakso, johon sisältyy tehtäviä, joita opettaja kommentoi. Oppimisalustana toimii Metropolian Moodle.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty
Muuta infoa: Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille. Kurssin (1 op) voi suorittaa omana erillisenä opintojaksonaan tai osana opiskelijan tiettyä pedagogista opintoa. Pedagogisen opetusvideomateriaalin suunnittelu ja toteutus -opintojakso on Digisti yhdessä -e-kurssitarjontaa. Tarjontaa järjestävät kaikki ammattikorkeakoulut, joissa opetetaan musiikkia, tanssia ja esittäviä taiteita. Metropolian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijan OMA-työpöydän kautta, muiden ammattikorkeakoulujen musiikin opiskelijat täyttämällä avoimen AMK:n e-lomakkeen (Metropolian Digisti yhdessä -ilmoittautumislomake).
Aikaisemmat opinnot: Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille.
Opettaja(t): Sanna Vuolteenaho
Email: sanna.vuolteenaho@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: seija.mikkola@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 29.11.2019