Peliohjelmointi

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on perehtyä Unity-pelimoottoriin ja toteuttaa sen avulla pienimuotoisia 2D- ja 3D-pelejä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisten kohteiden pelillistämiseen Unity-pelimoottorin avulla
Sisältö ja toteutus:

Unity-pelimoottorin perusteet
C#-ohjelmointikielen perusteet
2D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla.
3D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla
Lisäksi aiheita, jotka eivät kuulu opintojakson vaatimuksiin, mutta joista löytyy kurssimateriaali:
Peliohjelmointi mobiililaitteille Unity-pelimoottorilla
Monipelien toteuttaminen Unity-pelimoottorilla.
Hieman pelillistämisestä

Opintojakso on jaettu osiin (4 kpl). Kukin osa sisältää yhden asiakokonaisuuden teorioineen ja esimerkkeineen. Jokaisesta osasta tehdään henkilökohtainen harjoitustehtävä. Tehtävät palautetaan opintojakson Moodle-alustalle.

Tarvittavat esitiedot ja ohjelmistot:
Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin perusvalmiuksia jollain ohjelmointikielellä.
Opintojakso ei sisällä henkilökohtaista ohjausta, joten opiskelijalla on oltava riittävät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.
Opiskelijalla täytyy olla käytössään riittävän tehokas tietokone, johon on asennettuna Unity-pelimoottori. Käytämme opintojaksolla Unity-pelimoottorin ilmaista Personal-editionia (https://unity3d.com/)

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso on jaettu osiin (4 kpl). Kukin osa sisältää yhden asiakokonaisuuden teorioineen ja esimerkkeineen. Jokaisesta osasta tehdään henkilökohtainen harjoitustehtävä. Tehtävät palautetaan opintojakson Moodle-alustalle.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Tarvittavat esitiedot ja ohjelmistot: Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin perusvalmiuksia jollain ohjelmointikielellä. Opintojakso ei sisällä henkilökohtaista ohjausta, joten opiskelijalla on oltava riittävät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelijalla täytyy olla käytössään riittävän tehokas tietokone, johon on asennettuna Unity-pelimoottori. Käytämme opintojaksolla Unity-pelimoottorin ilmaista Personal-editionia (https://unity3d.com/)
Opettaja(t): Jukka Selin
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 15.09.2019 - 15.12.2019