Peltoviljelyn perusteet

-
6 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta: – tuntee maalajien viljeltävyyden – osaa laatia kalkitussuunnitelman – osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman – tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa – tuntee viljojen kasvuasteet – tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat – noudattaa turvallisia viljelytyötapoja – tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt – osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet – tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen verkkotyöskentely, ei aikaan sidottuja tapaamisia. Kurssin suorittaminen tehdään harjoitustöillä/tehtävillä, tunnistustenteillä ja kirjatenteillä - nämä kaikki ovat pakollisia. Jokainen tehtävä on suoritettava hyväksyttävällä tasolla, saat palautteen jokaisesta tehtävästä. Varsinaista kurssitenttiä ei ole.
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Ei ole
Opettaja(t): Ulla Heinonen
Email: ulla.heinonen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 01.09.2019 - 31.12.2019