Peltoviljelyn perusteet

-
6 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta:
– tuntee maalajien viljeltävyyden
– osaa laatia kalkitussuunnitelman
– osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman
– tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa
– tuntee viljojen kasvuasteet
– tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat
– noudattaa turvallisia viljelytyötapoja
– tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt
– osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet
– tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely, ei aikaan sidottuja tapaamisia. Kurssin suorittaminen tehdään harjoitustöillä/tehtävillä, tunnistustenteillä ja kirjatenteillä – nämä kaikki ovat pakollisia. Jokainen tehtävä on suoritettava hyväksyttävällä tasolla, saat palautteen jokaisesta tehtävästä. Varsinaista kurssitenttiä ei ole.

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei ole
Opettaja(t): Ulla Heinonen
Email: ulla.heinonen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tekn.avoinamk@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 30.09.2019