Perhetyö

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Perhetyön opintojaksolla saat valmiuksia kohdata eettisesti erilaisia perheitä ja työskennellä heidän kanssaan sekä tunnistaa lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi tutustut lapsi- ja perhepalveluihin. Perhetyötä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkkoluentojen ja oppimistehtävien ja käytännöllisten harjoitusten avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
– arvioida lasten ja nuorten kehitystä uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin
– selittää varhaisen tuen tukemisen ja intervention merkityksen ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa
– tunnistaa vanhemmuuden tuen tarpeita ja vanhemmuuden arviointimenetelmiä sekä arvioi varhaisen tuen tarpeita
– soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä

Keskeinen sisältö

-lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät
– varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa
– perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit
– perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden arviointimenetelmät
– mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointi: 
Arviointi perustuu opintojakson arviointikriteereihin. Arviointiasteikko: 0-5
Aikaisemmat opinnot: - tietoteknisten välineiden hallinta - tiedonhankintataidot
Opettaja(t): Auli Pohjolainen
Email: auli.pohjolainen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 30.11.2019