Perinnöllisyys ja ihminen

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Geenit vaikuttavat ihmiskehon toimintaan vauvasta vaariin, eli koko elämän ajan. Ne antavat meille hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Valitettavasti usein tiedostamme vain huonot, koska niistä voi seurata sairauksia.

Tällä kurssilla tutustutaan geenien toimintaan ja periytyvyyteen, sekä eri periytymismuotojen poikkeavuuksiin. Kurssilla tarkastellaan myös huikeasti kehittyneen geeniteknologian saavutuksia, ja sen luomia eettisiä kysymyksiä terveydenhoitoalalla.

Tavoitteet: - peruskäsitteet, sukupuu-merkit, solujaot ja kromosomipoikkeavuudet
- monogeeniset periytymistavat, monitekijäinen periytyminen ja perinnöllinen alttius
- mitokondriaalinen periytyminen, veriryhmien periytyminen
- lapsen sukupuolen määräytyminen, suomalainen tautiperintö, syöpä ja perinnöllisyys
- geeniteknologia, geenitestit/ geeniseulonnat

Tavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää geenien toiminnan merkityksen läpi koko elämän
- ymmärtää erilaiset periytymistavat, ja niiden merkityksen ominaisuuksien ja sairauksien periytyvyydessä
- ymmärtää perinnöllisen alttiuden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksen sairauksien synnyssä
- ymmärtää kromosomipoikkeavuuksien synnyn solujakojen kautta
- ymmärtää geeniteknologian saavutukset mm. lääkkeiden kehittämisessä
- osaa kuvailla erilaisten geeniseulontojen käyttötarkoituksia ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodlessa. Kurssilla on monipuolisia yksilötehtäviä ja -testejä. Kurssiin kuluu myös yksi ryhmätehtävä, jonka tekemiseen on varattu noin kaksi viikkoa. Kurssiin kuuluu luentotallenteita sekä kolme nauhoitettavaa AC-luentoa, eli ne voi kuunnella reaaliajassa tai itselle sopivana aikana. Kurssi painottuu kesäkuulle, mutta rästiin jääneitä tehtäviä voi palauttaa vielä elokuussa.

Arviointi: 

”aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen
– verkkotehtävien ja testien tekeminen hyväksyttävästi
– Hyväksytty/hylätty”

Opettaja(t): Annette Sjöman
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 21.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ