PHP-ohjelmointi

-
5 OP

Ala:  Ohjelmointikielet, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteena on perehtyä PHP-kielen perusrakenteisiin ja soveltaa niitä verkkosovelluksen palvelinpään toteutuksessa.

Opintojaksolla opiskelet aluksi ohjelmoinnin perusrakenteita PHP–ohjelmointikielellä. Opit myös kuinka tietokanta otetaan mukaan ohjelmaan. Lisäksi opiskelet sessionhallintaa PHP-sovelluksessa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin etenevänä verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä. Ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottuja tapaamisia. Suoritustapana on oppimistehtävien tekeminen. Tehtävistä palautetaan koodit ja oppimispäiväkirja.
Arviointi: 
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Aikaisemmat opinnot: HTML-perusteet, JavaScript-perusteet
Opettaja(t): Arto Väätäinen
Email: Arto.Vaatainen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 03.02.2020 - 30.11.2020