Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija perehtyy organisaatioissa yleisesti käytössä olevien pilvipalveluiden uusimpiin teknologioihin sekä tutustuu erilaisiin työskentelymalleihin pilvipalveluissa. Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa uusimpia pilviteknologioiden palveluita työskentelyssään.
1. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden peruskäsitteisiin ja saa käsityksen modernista tieto- ja tiimityöstä organisaatioissa.
2. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden digitaalisiin työkaluihin sekä työtapoihin.
3. Opiskelija saa käsityksen, miten voi hyödyntää pilvipalveluja ja -sovelluksia jokapäiväisessä työssään sekä valita oikeanlaisia työtiloja ja sovelluksia työryhmien ja tiimien käyttöön.
4. Opiskelija toteuttaa osaamistavoitteiden mukaan rajatun toteutuksen pilvipalvelussa.

Tavoitteet: 1. Millaisia ovat yleisimmin organisaatioiden käytössä olevat pilvipalvelut?
2. Millaisia teknologioita ja sovelluksia palveluissa on?
3. Miten pilvipalveluita käytetään tiimityössä ja työyhteisöjen työvälineenä?
4. Mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon pilvipalveluita käytettäessä?
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opintojakso, jonka oppimistehtävät voi tehdä omaan tahtiin. Opiskelu etenee Moodlessa, mutta työskentely tapahtuu pilvipalveluita hyödyntämällä. Oppimistehtävät tehdään verkko-opiskeluna Moodlessa, annetun aikatauluehdotuksen mukaisesti. Tarkemmat tiedot Moodlessa.

Kaikki ohjeet, materiaalit ja videotallenteet löytyvät sähköisesti Moodle verkko-oppimisympäristöstä.

Opintojaksolle hyväksytyt muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.

Arviointi: 

Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan.

Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Jukka Kurttila
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.08.2019