Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija perehtyy organisaatioissa yleisesti käytössä olevien pilvipalveluiden uusimpiin teknologioihin sekä tutustuu erilaisiin työskentelymalleihin pilvipalveluissa. Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa uusimpia pilviteknologioiden palveluita työskentelyssään.
1. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden peruskäsitteisiin ja saa käsityksen modernista tieto- ja tiimityöstä organisaatioissa.
2. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden digitaalisiin työkaluihin sekä työtapoihin.
3. Opiskelija saa käsityksen, miten voi hyödyntää pilvipalveluja ja -sovelluksia jokapäiväisessä työssään sekä valita oikeanlaisia työtiloja ja sovelluksia työryhmien ja tiimien käyttöön.
4. Opiskelija toteuttaa osaamistavoitteiden mukaan rajatun toteutuksen pilvipalvelussa.

Sisältö:
1. Millaisia ovat yleisimmin organisaatioiden käytössä olevat pilvipalvelut?
2. Millaisia teknologioita ja sovelluksia palveluissa on?
3. Miten pilvipalveluita käytetään tiimityössä ja työyhteisöjen työvälineenä?
4. Mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon pilvipalveluita käytettäessä?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opintojakso, jonka oppimistehtävät voi tehdä omaan tahtiin. Opiskelu etenee Moodlessa, mutta työskentely tapahtuu pilvipalveluita hyödyntämällä. Oppimistehtävät tehdään verkko-opiskeluna Moodlessa, annetun aikatauluehdotuksen mukaisesti. Tarkemmat tiedot Moodlessa. Kaikki tarvittava oppimateriaali, kuten ohjevideot, ohjeistukset ym. löytyvät sähköisenä Moodlesta. Opintojakso on non-stop -toteutus eli opiskelija voi aloittaa opintojakson suorittamisen itsenäisesti lukuvuoden aikana. Ilmoittautuneille lähetetään tunnukset Oamkin Moodleen, jonka jälkeen opintojakson opiskelun voi aloittaa.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytyn arviointikriteerit (numerointi vastaa osaamistavoitteita): 1. Opiskelija hallitsee pilvipalveluiden keskeiset käsitteet. 2. Opiskelija osaa käyttää pilvipalveluiden sovelluksia sekä antaa konkreettisia esimerkkejä niiden käytöstä. 3. Opiskelija pystyy esittämään, mihin palvelujen sovelluksia käytetään tieto- ja tiimityössä. 4. Opiskelija valitsee kehittämishaasteen, jonka ratkaisee hyödyntämällä pilvipalvelun sovelluksia. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat ja ratkaisut. Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.
Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Jukka Kurttila
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.07.2020
Ajankohta: 09.09.2019 - 31.07.2020