PK-yrityksen kansainvälistyminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KYAD006

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on perehtyä pk-yrityksen kansainvälistämisen ja kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin pk-yrityksessä.

Sisältö:
Kansainvälistymisen/kansainvälistymisen prosessi
Liikeidea, toimintastrategia ja operaatiomuodot
Toimintasuunnitelma
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ