Projektin hallinta

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: opiskelija ymmärtää projektinhallinnan perusteet ja erilaisten projektien vaatimukset. Opiskelija osaa: • osaa tunnistaa projektitoiminnan olennaiset piirteet • osaa määritellä projektin ja sen vaiheet • ymmärtää, miten projektitiimi on syytä rakentaa • ymmärtää projektissa olevien sidosryhmien merkityksen ja kommunikoinnin näiden kanssa • osaa jäsentää projektihallinnan peruselementit (aika, talous, resurssit, tavoite, riskit, raportoinnit) • ymmärtää projektin lopetukseen liittyvät toimet (raportointi, palaute, hallinnollinen lopetus, projektiryhmän kanssa yhteenveto projektissa oppimisesta seuraavaa projektia varten)

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opetus toteutetaan verkossa itsenäisenä opiskeluna. Opiskelija tekee itsenäisesti työtä Moodlessa olevien eri osioiden parissa. Tarvittaessa opiskelija saa ohjausta.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): Hannu Rossi
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019