Prosessiautomaatio

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää mittauksen, prosessin säädön ja automaation merkityksen prosessin taloudellisen ohjauksen, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta, ymmärtää keskeisimmät mittaustekniikat ja väyläratkaisut sekä osaa tulkita instrumentointimerkintöjä prosessikaavioissa.

Sisältö:
– Mittaus- ja säätötekniikan perusteet
– Prosessimittaukset ja -käsitteet
– Prosessin säätö
– Tavallisimmin mitattavat prosessisuureet ja käytetyt tekniikat
– Mittausten suorituskyky
– Prosessiautomaation rakenne
– Kunnonvalvontajärjestelmät

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Kimmo Kemppainen
Email: kimmo.kemppainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 27.08.2019 - 15.01.2020