Prosessilaitetekniikka

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oppimistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää keskeisimpien prosessiteollisuuden yksikkö- ja tuotantoprosessien toiminnan ja osaa selvittää kokonaisprosessin rakentumisen yksikköprosesseista sekä osaa selittää automaation merkityksen prosessien hallinnassa. Kurssi painottuu raskaaseen teollisuuteen, kuten kaivosteollisuuteen, metallinjalostukseen, bioenergiantuotantoon, teollisiin vedenpuhdistusmenetelmiin sekä uudistuneen metsäteollisuuden prosesseihin (biojalostamot).

Sisältö:
Mekaaniset yksikköoperaatiot,
Lämmön- ja aineensiirtotekniikka,
Kemialliset yksikköprosessit,
Metallurgiset teollisuuden tuotantoprosessit,
Teollisuus ja ympäristö,
Bioenergian tuotanto ja biojalostamot,
Kunnossapidettävyys prosessinsuunnittelussa

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinto-/kirjakurssi, jonka voi suorittaa itseopiskeluna. Kurssikirja pakollinen. Kurssiin sisältyy laaja opintomateriaali ja nauhoitetut luennot, joista koostetaan ohjeistettu portfolio/raportti, vastaten jokaisen aihealueen sisältämiin laajoihin tehtäviin/kysymyksiin. Kurssi on mahdollista suorittaa tietyn ajanjakson sisällä omaan tahtiin. Kurssikirja: Pihkala Juhani - Prosessitekniikka Prosessiteollisuuden yksikkö- ja tuotantoprosessit (1. - 3. painos 2011 - 2018). Kirja on välttämätön kurssin suorittamisen kannalta.
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Kimmo Kemppainen
Email: kimmo.kemppainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 27.08.2019 - 15.01.2020