Prosessiteollisuuden sivuvirrat

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia.

Sisältö ja toteutus:
Kurssilla käydään lävitse seuraavat teemat:
Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja hyödyntäminen raaka-aineena
Metsäteollisuuden puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen
KIP-synenergiat, Kokkola
Ligniinin talteenotto ja hyödyntäminen ja biopolttoaineiden tuotannossa
Kattohuovan kierrätys, ”end of waste”
Tarvittavat esitiedot: –

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia.
Arviointi: 
43586
Aikaisemmat opinnot: Tarvittavat esitiedot: -
Opettaja(t): Petteri Paananen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 15.09.2019 - 15.12.2019