Proteiinituotannon vaihtoehdot – Projektityö

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Moduulissa opiskelija tutustuu kestävän hyönteistuotannon periaatteisiin ja käytäntöihin. Moduulin jälkeen opiskelija hallitsee ruokahyönteisten tuotannon vaatimukset, mahdollisuudet ja käytännön toteutukset, ymmärtää hyönteisten roolin sivuvirtojen hyödyntämisessä ja osana kiertotalousratkaisuja, tuntee hyönteisten laatuun vaikuttavat tekijät ja niiden prosessointi- ja käyttömahdollisuudet eri sovelluksissa, sekä ymmärtää hyönteisproteiinien merkityksen ihmisten ja eläinten ravitsemuksen kannalta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus tapahtuu kokonaan verkossa. Opiskelija tutkii valitsemaansa vaihtoehtoista proteiinituotantoaihetta PBL-menetelmällä. Hyönteisaiheen valinneet opiskelijat pääsevät osallistumaan Hackathoniin. Tarkempi aikataulu tulee opiskelijoille näkyviin Moodleen.

Opettaja(t): Ulla Moilanen
Email: ulla.moilanen@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 18.10.2019
Ajankohta: 28.10.2019 - 20.12.2019