Proteiinituotannon vaihtoehdot – Ruokahyönteiset

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Moduulissa opiskelija syventää tietoa ja osaamista hyönteistuotannon periaatteista. Moduulin jälkeen opiskelija hallitsee ruokahyönteisten tuotannon vaatimukset, mahdollisuudet ja käytännön toteutukset, ymmärtää hyönteisten roolin sivuvirtojen hyödyntämisessä ja osana kiertotalousratkaisuja, tuntee hyönteisten laatuun vaikuttavat tekijät ja niiden prosessointi- ja käyttömahdollisuudet eri sovelluksissa, sekä ymmärtää hyönteisproteiinien merkityksen ihmisten ja eläinten ravitsemuksen kannalta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus tapahtuu kokonaan verkossa. Työskentely koostuu verkkoluennoista, verkko-ohjauksesta, tiimitehtävistä ja yksilötöistä.

Opettaja(t): Ulla Moilanen
Email: ulla.moilanen@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 18.10.2019
Ajankohta: 28.10.2019 - 20.12.2019