Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) merkityksen puhevammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistajana. Hän tuntee erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja niihin liittyviä apuvälineitä. Hän motivoituu vuorovaikutukseen ja kommunikointiin puhevammaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osaa myös pohtia ja yhdistää opintojakson sisältöjä oman alansa asiakastyöhön. Opiskelija osaa tukea erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä edistää yhteisön edellytyksiä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation käyttämiseen oman ammattialansa näkökulmasta.
Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat puhevammaisen henkilön yksilölliset tuen tarpeet ja tukemisen lähtökohdat ja AAC-käsitteen määrittely sekä erilaiset AAC-kommunikaation menetelmät: ele- ja esinekommunikaatio, kuva- ja symbolikommunikaatio, piirroskommunikaatio ja tukiviittomat, selkokieli, bliss kieli. Opintojaksolla tehdään kommunikaatioharjoituksia.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutuu verkko-opetuksena, joka sisältää sekä aikataulutettuja webinaareja että itsenäistä verkkotyöskentelyä. Webinaarien ajankohdat ovat alla olevina päivinä klo 09:45 - 12:15. Ma 30.09.2019 Ma 07.10.2019 Ma 21.10.2019 Ma 28.10.2019 Ma 04.11.2019 Ma 11.11.2019 Ma 18.11.2019 Opintojakson webinaareihin osallistuminen on välttämätöntä, jotta opintojakson saa suoritettua (3 poissaoloa sallitaan).
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1-5
Aikaisemmat opinnot: Opintojakso ei edellytä ennakko-osaamista. Kiinnostus aihetta kohtaan riittää :)
Opettaja(t): Sanna Häkkinen
Email: sanna.hakkinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 16.09.2019
Ajankohta: 30.09.2019 - 24.11.2019