Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät sosiaali- ja terveysalalla

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden perehtyä puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmää käyttäviin asiakasryhmiin sekä menetelmiin. Lisäksi opiskelija saa tietoa kommunikaation apuvälineistä ja perehtyy kommunikaatiomenetelmien opetukseen ja ohjaukseen.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmien asiakasryhmät ja menetelmät
- Kommunikoinnin apuvälineet
- Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien opetus ja ohjaus

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija tunnistaa puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaatiomenetelmien asiakasryhmät
- Opiskelija tunnistaa erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
- Opiskelija tietää kommunikaation apuvälineitä
- Opiskelija tietää puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien opetuksen ja ohjauksen käytänteistä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Anu Kinnunen
Email: anu.kinnunen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ