R0215-3014 Johtaminen ja esimiestyö

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Verkkototeutus Optima -työtilassa.
Opintojaksossa perehdytään johtamisen kokonaisuuteen.
Opintojakso sisältää seuraaviin teemoihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka tehdään Optiman työtilassa. Tehtävien etenemisjärjestyksestä on suositusaikataulu Optimassa.
•itsensä johtaminen
•johtajuus ja esimiestyö
•henkilöstövoimavarojen johtaminen (rekrytointi, palkitseminen, osaamisen kehittäminen, hyvinvointi)
•työsuhteen oikeudellinen elinkaari

Tavoitteet: Opiskelija osaa:
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkototeutus Optimassa

Arviointi: 

H-5

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Opettaja(t): 7.3-5.4.2019 Teija Fontell, sen jälkeen Anu Nordlund-Knuutila
Email:  teija.fontell@laurea.fi, anu.nordlund-knuutila@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: teija.fontell@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ