Rakennusten energialaskenta

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee voimassaolevat rakennusten energiatehokkuusmääräykset sekä osaa soveltaa niitä.
Opiskelija osaa laskennallisesti tarkastella rakennuksen energiankulutusta sekä arvioida sen energiatehokkuutta.
Rakennuksen energiankulutuksen analysointi.
Energialaskennan (e-luku) perusteet.
Tehon- ja energiantarpeen laskenta valitulle rakennukselle.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Opiskelija osaa fysiikan, termodynamiikan sekä lämpö- ja virtaustekniikan perusteet sekä tuntee kiinteistöjen energiaratkaisujen sekä energiankäytön perusteet.
Opettaja(t): Marjukka Nuutinen
Email: marjukka.nuutinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 15.12.2019