Rakennusten palomääräykset

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson ydinsisältö:
1. Tulipalon kehittyminen.
2. Paloluokat, poistumistiet ja etäisyydet, osastointi ja osastoivat rakenteet.
3. Autosuojien paloturvallisuus.
4. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.
5. Palosuojauksen mitoitusesimerkit.
6. Puukerrostalot paloturvallisuuden kannalta.
7. Palo- ja pelastuslaki. Väestönsuojat.
8. Tulityöt.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan loka-joulukuun 2019 aikana. Opintojakso jakautuu verkko-opetukseen ja itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi opintojaksossa on kahtena iltana luentoa jota voi seurata verkon kautta. Luennot ovat to 10.10. ja to 17.10. kello 16.30-20.00. Opintojakson pystyy suorittamaan myös kokonaan itse verkossa opiskellen, mikäli et pääse kuuntelemaan verkkoluentoja. Opintojaksoon liittyy harjoitustyö, joka arvostellaan. Opintojakson lopussa on Moodlen kautta tehtävä verkkotentti.
Arviointi: 
Opintojakso arvostellaan arvosanoin 1-5.
Opettaja(t): Mari Kujala
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@samk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 17.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 31.12.2019