Rakentamisen kiertotalous

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän tietoperustan opiskelua ja harjoitustehtäviä seuraaviin osaamisalueisiin painottuen:
o Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
o Rakennetun ympäristön materiaalivirrat
o Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja suunnitteluvaiheen merkitys
o Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu
o Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja ennakointi

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden periaatteisiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy rakentamisen kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta. Opiskelussa on mahdollista painottaa omaan erikoistumisalaan liittyviä aihevalintoja.

Opintojakso soveltuu sisältönsä puolesta ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ammattiopintojen yhteyteen. Opintojakson suorittaminen soveltuu myös ensimmäisen opintovuoden jälkeen toteutettavaksi. Opintojakso toteutetaan samanaikaisesti Lapin AMKin Rakentamisen kiertotalous -projekti -opintojakson kanssa. Voit suorittaa nämä opintojaksot erikseen tai halutessasi molemmat opintojaksot samanaikaisesti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan pääasiassa verkkoympäristössä suoritettavana itsenäisenä opiskeluna.

o vko 21 (aloitus)
o vko 22 (ohjaus)
o vko 23 (ohjaus)
o vko 33 (päättäminen ja palaute)

Arviointi: 

”Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät
Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1–T2) Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista

Hyvä (H3–H4)Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.
Kiitettävä (K5) Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.”

Opettaja(t): Mikko Vatanen
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 13.05.2019
Ajankohta: 21.05.2019 - 13.08.2019
TÄYNNÄ