Ranska 1

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
– osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
– osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia sekä kysyä vointia
– osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
– osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
– hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
– osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa

Opintojakson sisältö
Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka ranskankielisessä kulttuurissa viestitään?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Tämä on verkkototeutus (E-kampus), jossa on aikataulutettuja tapaamisia. Tapaamiset sovitaan opintojakson aikana opettajan kanssa
Arviointi: 
Numeraalinen arviointi 1 - 5.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Elina Halonen
Email: elina.halonen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 20.12.2019