Ravitsemus ja liikunta

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Asiakokonaisuudet: Ihmisen ravinnontarve, ravinnon ja energiansaanti ja -kulutus sekä levossa että kuormituksessa: suomalaisten ravitsemustottumukset ja -suositukset: laihdutus ja painonhallinta: kehon painon arviointi: liikunnan vaikutus painonpudotukseen: ruokavalion osuus laihduttamisessa ja painonhallinnassa: elämäntapamuutos: liikunta- ja urheilusuorituksen parantaminen ravinnon ja nesteytyksen avulla: liikuntaan valmistautuminen, liikunnan aikainen nesteytys ja syöminen: hiilihydraatti- ja emäs- ja nestetankkaus: ravinnon ja nesteen vaikutus palautumiseen: liikunnan ja ravitsemuksen erityisryhmät: diabetes, osteoporoosi, sepelvaltimotauti, liikkuvat lapset, naiset, ikääntyneet, syömishäiriöiset, kilpa- ja huippu-urheilijat esim. maratoonarit.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisalusta Moodlea.

Ennen opintojakson alkua opiskelija saa ilmoittautuessa käyttämäänsä oman AMKinsa sähköpostiinsa ohjeistuksen SAMK-tunnusten aktivointiin, johon liittyy myös student.samk –sähköpostitili.

Lisäksi opintojakson vastuuopettaja lähettää osallistujille sähköpostitse ennen opintojakson alkua ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. HUOM! Sähköposti lähetetään tulevaan student.samk –sähköpostiisi.

Opettaja(t): Kati Karinharju
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@samk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 23.09.2019
Ajankohta: 07.10.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ