Ravitsemushoito ruuansulatuskavanavan sairauksissa

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Ruuansulatuskavanavan sairauksien ravitsemushoito on usein haastavaa, koska se vaatii yksilöllistä suunnittelua, mutta myös laaja-alaista ymmärrystä ja osaamista yleisterveellisestä kokonaisruokavaliosta. Opintojaksolla opiskellaan yleisimpien ruuansulatuskanavan sairauksien ravitsemushoidon pääperiaatteet ja tutustutaan niiden käytännön toteutukseen. Käsiteltäviä sairauksia ovat mm. IBD (crohnin tauti, haavainen paksusuolentulehdus), avanne-tilanteet (lyhytsuolisyndraama) ja refluksitauti. Myös vatsa- ja suolisto-oireiden hoitoon käytettyä FODMAP – ruokavaliota avataan. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miten ruokavaliot käytännössä toteutetaan ja kuinka riittävä, välttämättömien ravintoaineiden saanti turvataan eri ruokavalioissa?

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa keskeisimpien ruuansulatussairauksien ravitsemushoidon erityispiirteet.
Opiskelija osaa keskeisimpien ruuansulatussairauksien ravitsemushoidon käytännön toteutuksen ruoka- ja elintarviketasolla.
Opiskelija osaa huomioida terveellisen kokonaisravitsemuksen toteutumisen erilaisissa yleisimmissä ruuansulatussairauksissa.

Keskeinen sisältö

Yleisimmät ruuansulatussairaudet ja niiden ravitsemushoito sekä käytännön toteutus
Terveellisen kokonaisravitsemuksen hahmottaminen erilaisissa ruuansulatussairauksissa, mm. mahdolliset ravintoaineiden täydennystarpeet

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointi: 
Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytysti ja niiden palauttaminen Moodeen annetussa ajassa. Arviointiasteikko: S/0 (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Opettaja(t): Sari Aalto
Email: sari.aalto@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 30.11.2019