Relaatiotietokannat ja SQL

-
4 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla
– opit ymmärtämään tietokannan merkityksen tietojärjestelmissä
– opit hyödyntämään SQL-kieltä tietokannan käsittelyssä: tietyt ehdot täyttävien tietojen haku, tietojen päivittäminen (lisäykset, muutokset, poistot), tietokannan määrittely ja rakenteen muuttaminen.
– opit perusteita tietokannan suunnittelusta.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Internetin välityksellä. Oppimisalustalla on harjoituksia, jotka tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä SQL-oppaan ja esimerkkien avulla. Opintojaksoon kuuluu harjoitustyö.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Kohderyhmänä ovat SQL-kieltä työssään tarvitsevat ja kaikki tietokannoista ja tietojärjestelmistä kiinnostuneet henkilöt.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 11.12.2019