Ruby-ohjelmointi

-
4 OP

Ala:  Ohjelmointikielet, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Ruby-kielen syntaksia. Opiskelija ymmärtää Ruby-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Sisältö
– Rubyn perustoiminnot ja syntaksi
– Merkkijonot ja taulukot
– Kontrollirakenteet
– Tiedostot
– Metodit
– Moduulit ja moduulikirjasto
– Virheenkäsittely
– Luokat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi on 100% itsenäisesti verkonkautta suoritettava kurssi joten opiskelija voi suorittaa sen täysin omaan tahtiinsa itselle sopivana ajankohtana.
Arviointi: 
Opiskelija saa kurssista hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun hän on suorittanut sen tehtävistä vähintään 80%.
Muuta infoa: Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.
Opettaja(t): Petri Piiroinen
Email: petri.ppiiroinen@gmail.com
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: virve.prami@metropolia.fi


Huom: Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin, itselle sopivana ajankohtana.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2020
Ajankohta: 18.11.2019 - 31.12.2020