Ruotsin tehovalmennus

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Kertaat ruotsin kielen perusteita ja rakenteita, jotka ovat keskeisimpiä työelämän ja eri ammattialojen viestintätilanteissa.
Osaat hyödyntää erilaisia ruotsin opiskelun apuvälineitä ja kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Opintojakson sisältö
Mitkä ovat keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi?
Miten reagoit tavallisissa arkielämän tilanteissa?
Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa?
Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäistä työskentelyä verkon välityksellä. 3 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 80 tuntia opiskelijan työtä
Arviointi: 
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet Hyväksytty kurssin suorittaminen edellyttää annettujen verkkotehtävien tekemistä aikataulussa ja kurssin lopputentin suorittamista hyväksytysti. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Minna Lampinen
Email: minna.lampinen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 20.12.2019