Ruotsin tehovalmennus

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Mitkä ovat keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi?
Miten reagoit tavallisissa arkielämän tilanteissa?
Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa?
Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi?
Opintojakson osaamistavoitteet
Kertaat ruotsin kielen perusteita ja rakenteita, jotka ovat keskeisimpiä työelämän ja eri ammattialojen viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia ruotsin opiskelun apuvälineitä ja kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä opiskelua verkossa, verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit
a) Osaat käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja perussanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
b) Osaat etsiä ruotsin kieleen liittyvää tietoa.
e) Osaat valita omaa ruotsin opiskeluasi tukevia apuvälineitä ja opiskelutapoja ja käyttää niitä tehokkaasti.
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 vastaava osaaminen, jota vaaditaan ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavalla ruotsin kurssilla.

Opettaja(t): Ritva Saira
Email: ritva.saira@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ