Sähköinen liiketoiminta

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opiskelija oppii sähköisen liiketoiminnan perusteet sekä siihen liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija oppii ymmärtämään sähköisen kaupankäynnin strategioita sekä sähköisen kaupankäynnin sulautumisen yrityksen pää-, kasvu ja kilpailustrategioihin.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan tietoverkkojen hyödyntämiseen liiketoiminnassa, sähköisen liiketoiminnan käsitteisiin, järjestelmiin ja toimintaperiaatteisiin. Keskeinen sisältö muodostuu peruskäsitteistä ja strategioista sekä niiden sulautumisesta yrityksen pää-, kasvu ja kilpailustrategioihin.

Opintojakson oppimateriaali, linkit ja tehtävät löytyvät oppimisympäristöstä, jonka osoitteet ja salasanat saat opintojakson alkaessa.
Opintojakso suoritetaan vaiheittain siten, että ensin perehdytään osaan oppimateriaalista, jonka jälkeen tehdään ja palautetaan siihen liittyvät tehtävät. Tehtävät ovat kertaustehtäviä, keskustelutehtäviä sekä harjoitustöitä. Harjoitukset on laadittu siten, että kustakin kokonaisuudesta tehdään kertaustehtäviä ja lopuksi vaativamman tason harjoitustyö.
Opinnoissa opiskelijat etenevät itsenäisesti noudattaen ohjeaikataulua. Osa opintojakson tehtävistä on toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavia keskusteluja keskustelupalstalla, joten aikataulun noudattaminen on oman ja toisten opiskelijoiden opintojen edistymisen kannalta tärkeää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina noin kolmen kuukauden kuluessa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Kohderyhmän ovat kaikki verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneet. Edeltävänä osaamisena suositellaan markkinoinnin perusopintojen hallintaa.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 18.12.2019