Sähkön käyttö

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan Suomen sähkönhuoltojärjestelmän pääperiaatteisiin, sähköturvallisuuteen ja sähköjohdon mitoitus- ja suojausperiaatteisiin. Opinto toteutetaan verkko-opintona.

Tavoitteet: Suomen sähköhuoltojärjestelmän perusrakenne. Pienois- ja pienjännitejärjestelmien rakenteet ja komponentit. UPS-laitteet. Sähkön vaarat, sähkötapaturma. Sähköasennustekniikan perusteet: johdon mitoitus- ja suojausperiaatteet, sähkölaitteen valinta.

Opiskelija osaa:
- Suomen sähköenergiajärjestelmän pääperiaatteet
- sähköturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ja sähkön vaaratekijät
- sähköasennustekniikan perusteet
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opiskelu, itsenäinen työskentely

Arviointi: 

Numeroarvio: Numero muodostuu verkossa suoritettavien/palautettavien tenttien perusteella.

Aikaisemmat opinnot: Tasa- ja vaihtosähkölaskujen perusteet.
Opettaja(t): Tiina Aaltonen
Email: tiina.aaltonen@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 24.05.2019
TÄYNNÄ