Sairaanhoitajan suomi

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Terveysalalla tarvitaan ammattisanastoa, jota ei tavallisilla suomen kielen kursseilla voi oppia.

Tämä kurssi opettaa terveysalan suomen kieltä: millaista suomea käytetään lääkärin, fysioterapeutin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kurssilla opitaan myös kieltä, jota käytetään potilaiden ja omaisten kanssa. Lisäksi kurssilla opitaan terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mielialapäiväkirja ja ruokapäiväkirja). Kurssilla opitaan myös kirjaamaan asiat potilastietojärjestelmään ja raportoimaan suullisesti suomeksi. Sairaanhoitaja suomi -opintojakso harjaannuttaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja. Opintojaksolla tutustutaan opiskelijan oman alan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kerrataan keskitason kielioppia.

Kohderyhmä: Lähinnä terveysalan maahanmuuttajataustaiset ammattilaiset, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan. Osassa terveydenhuollon työpaikoista vaaditaan lähihoitajilta, sairaanhoitajilta, kätilöiltä, fysioterapeuteilta ja muilta hoitohenkilökunnan jäseniltä kielitaitoa tasolla YKI4 eli B2. Tämä kurssi voi olla apuna tuon kielitaitotason saavuttamisessa. Kielitaito on kurssin alkaessa mielellään noin tasolla B1.2 eli YKI 3.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- oman alan kirjallisuus
- terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- työelämän kieli
- keskitason (YKI 4) kielioppi

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa
- viestiä kirjallisesti oman alansa viestintätilanteissa (mm. kirjaaminen).
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.
- kommunikoida oman alan toimijoiden, myös potilaiden ja omaisten kanssa.
- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

”Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta mielellään kielitaito B1.2.
Opettaja(t): Anne Karuaho
Email: anne.karuaho@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ