Saksaa työelämässä

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit saksan kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?
Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat käyttää saksan kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) .Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä saksalaisen liike-elämän kulttuuriin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä. Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.

Arviointi: 

”Numeraalinen arviointi 1 – 5
Opiskelija osaa:
a. käyttää työelämän keskeistä perussanastoa
b. etsiä tietoa alan tiedonlähteistä
c. toimia työelämän viestintätilanteissa.”

Aikaisemmat opinnot: Saksa 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.
Opettaja(t): Anna-Elina Hirvonen
Email: anna-elina.hirvonen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ