Saksan alkeiskurssi

-
6 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on jaettu yhdeksään moduuliin, joissa osallistujat eri teemojen kautta oppivat saksan kielen keskeistä sanastoa ja kielioppia sekä tutustuvat saksankielisiin maihin, muutamaan Saksan kaupunkiin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin Saksassa.

Opintojakson oppimisympäristönä käytetään Optimaa. Kirjallisten tehtävien ja testien lisäksi kurssiin sisältyy suullisia äänitystehtäviä, jotka suoritetaan käyttämällä Optiman äänitysohjelmaa. Opintojakson lopussa järjestetään verkkotentti.

Opintojaksolla omaksut saksan kielen perusteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”0-5.
Hyväksytty suoritus edellyttää, että osallistuja suorittaa kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät ja saa hyväksytyn arvosanan opintojakson kirjallisesta loppukokeesta.”

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ