Saksan alkeiskurssi

-
6 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla omaksut saksan kielen perusteet. Opintojakso on jaettu yhdeksään moduuliin, joissa osallistujat eri teemojen kautta oppivat saksan kielen keskeistä sanastoa ja kielioppia sekä tutustuvat saksankielisiin maihin, muutamaan Saksan kaupunkiin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin Saksassa.
Opintojakson oppimisympäristönä käytetään Optimaa. Kirjallisten tehtävien ja testien lisäksi kurssiin sisältyy suullisia äänitystehtäviä, jotka suoritetaan käyttämällä Optiman äänitysohjelmaa. Opintojakson lopussa on kirjallinen koe (verkkotentti).

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
0-5
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 18.12.2019