Saksan kertauskurssi verkossa

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssilla kerrataan jo ehkä ruostunutta koulusaksaa A1-tasolla verkkotehtävien avulla. Kurssi koostuu kahden viikon moduuleista (7.10.19 – 14.2.2020). Kurssi sisältää itsenäisesti tehtäviä, opettajalle palautettavia sekä äänittämällä tai videoimalla tehtäviä harjoituksia. Tehtäviin kuuluu myös toisten ryhmäläisten töiden lukemista ja kommentointia. Kurssin loppupuolella palautat pienen suullisen esitelmän verkkoon, ja kurssin päättää omaan opiskelualaasi liittyvä tehtävä.

Kurssin yhteiset aihepiirit ovat itsestä kertominen, perheestä kertominen, asuminen, kahvilassa/ravintolassa asiointi, ostoksilla olo, matkalipun ostaminen ja aikataulujen kysyminen, tien neuvominen, hotellihuoneen varaaminen ja nähtävyydet. Kielioppiasioista kerrataan verbin taivutus (preesens ja perfekti), akkusatiivi, datiivi ja prepositiot.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi sisältää itsenäisesti tehtäviä, opettajalle palautettavia sekä äänittämällä tai videoimalla tehtäviä harjoituksia. Tehtäviin kuuluu myös toisten ryhmäläisten töiden lukemista ja kommentointia. Kurssin loppupuolella palautat pienen suullisen esitelmän verkkoon, ja kurssin päättää omaan opiskelualaasi liittyvä tehtävä.
Arviointi: 
Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4) a) osaat käyttää johdonmukaisesti alasi keskeistä sanastoa b) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä Ammattikorkeakoulujen saksan kielen opintojen arviointi tukeutuu eurooppalaiseen viitekehykseen perustuviin taitotasokuvauksiin. c)osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa
Muuta infoa: Lisätiedot opiskelijalle Kurssilla kerrataan jo ehkä ruostunutta koulusaksaa A1-tasolla verkkotehtävien avulla. Kurssi koostuu kahden viikon moduuleista. Kurssin yhteiset aihepiirit ovat itsestä kertominen, perheestä kertominen, asuminen, kahvilassa/ravintolassa asiointi, ostoksilla olo, matkalipun ostaminen ja aikataulujen kysyminen, tien neuvominen, hotellihuoneen varaaminen ja nähtävyydet. Kielioppiasioista kerrataan verbin taivutus (preesens ja perfekti), akkusatiivi, datiivi ja prepositiot.
Aikaisemmat opinnot: Saksan kielen perustaidot
Opettaja(t): Anna-Elina Hirvonen
Email: anna-elina.hirvonen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.10.2019
Ajankohta: 14.10.2019 - 15.02.2020