Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä

-
3 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeiden merkityksen säteilytyössä. Opiskelija osaa työskennellä säteilyturvallisesti ja kykenee kehittämään säteilyturvallista toimintaa käyttäessään kirurgista läpivalaisulaitetta (C-kaari).

Sisältö: Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet. Lääkinnällistä säteilynkäyttöä ohjaava lainsäädäntö ja STKin määräykset. Kirurgisen läpivalaisulaitteen rakenne, toiminta ja turvallinen käyttö. Poikkeavat tapahtumat. Säteilysuojelun toteuttaminen. Annosseuranta. Laadunvarmistus.

Vastaa ST-ohjeen 1.7 asettamia vaatimuksia liikuteltavan kirurgisen läpivalaisulaitteen käyttäjälle.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina. Kirjalinen kuulustelu oppimisalustalla.

Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään Oamkin tunnukset oppimisalusta Moodleen ennen opintojen alkua.

Arviointi: 

Hyväksytty-hylättä suoritus.
Kirjallisesta kuulustelusta pitää saada 25 pistettä hyväksytysti 30 pisteestä.

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Tanja Schroderus-Salo
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 20.10.2019
TÄYNNÄ