Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeiden merkityksen säteilytyössä. Opiskelija osaa työskennellä säteilyturvallisesti ja kykenee kehittämään säteilyturvallista toimintaa käyttäessään kirurgista läpivalaisulaitetta (C-kaari).

Vastaa ST-ohjeen 1.7 asettamia vaatimuksia liikuteltavan kirurgisen läpivalaisulaitteen käyttäjälle. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen.

Tavoitteet: Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet. Lääkinnällistä säteilynkäyttöä ohjaava lainsäädäntö ja STKin määräykset. Kirurgisen läpivalaisulaitteen rakenne, toiminta ja turvallinen käyttö. Poikkeavat tapahtumat. Säteilysuojelun toteuttaminen. Annosseuranta. Laadunvarmistus.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutuu verkko-opintoina 1.5.-16.6.2019 välisenä aikana. Oppimateriaali sijaitsee Moodlessa. Opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.

Opintojakson tentti tehdään verkkotenttinä Moodlessa.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty. Tentin hyväksytty pistemäärä on 25 pistettä 30 pisteestä.
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Tanja Schroderus-Salo
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 16.06.2019