Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Mitä seksuaalisuus, seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä seksuaalioikeudet tarkoittavat? Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuuden erilaisia määrittelyperusteita ja peruskäsitteistöä sekä seksuaalisuutta osana ihmisen koko elämänkulkua. Saat valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkasteluun ja arviointiin sekä seksuaalisuuden puheeksiottoon.

Tavoitteet: Perehdyt seksuaalioikeuksiin. Ymmärrät seksuaalisuuden erilaisia määrittelyperusteita ja peruskäsitteistöä. Ymmärrät seksuaalisuuden kuuluvan ihmisen koko elämänkulkuun. Ymmärrät seksuaalianatomiaa ja lisääntymisfysiologiaa. Saat valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelussa ja arvioinnissa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, verkkotentti

Aikaisemmat opinnot: perusopinnot, osa ammatillisista opinnoista
Opettaja(t): Tiina Ryynänen
Email: Tiina.Ryynänen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ